Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

JAMI’ AD-DURUS AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH Juli 16, 2017Kitab Jami’ Ad-Durus al-Lughah al-‘Arabiyyah ini terkenal dari kalangan penuntut ilmu Islam, dan ditulis oleh seseorang ulama’ yang produktif dan penyair berkebangsaan Lebonon, yaitu Syeikh Mushtafa bin Muhammad Salim al-Ghulayaini . Beliau lahir di Beriut pada tahun (1303 H/ 1886 M).
Syeikh Musthofa al-Guhayaini pernah menerbitkan majalah an-Nibras sambil mengajar di beberapa Madrasah. Beliau menyusun kitab Jami’ Ad-Durus al-Lughah al-‘Arabiyyah ini mengunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami bagi para penuntut Ilmu Islam pemula, disertai contoh-contoh syair dan syawahid-nya, sehingga tidak aneh jika kitab ini pada tahun 1986 telah naik cetak ulang yang ke-21.
Dalam kitab ini, Syeikh Mushtafa membagi tiga juz perbahasan disertai syawahid syair karya Muhammad Haurai, sehingga dapat dikatakan bahwa kitab Al-Jami’ ini termasuk ensiklopedia nahwu dan shoraf. Beliau wafat di Beirut pada tanggal 17 Februari tahun 1944 Masihi bersamaan tahun Islam 1364 Hijrah.
Langsung saja, berikut ini kami sediakan link download dari kitab Jami’ Ad-Durus al-Lughah al-‘Arabiyyah.
Cover: Link 1
Juz 1: Link 1
Juz 2: Link 1
Juz 3: Link 1, 

No comments

Post a Comment

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter