Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

KITAB AL-ADZKAR: IMAM NAWAWI


Kita tentu telah mengenal Kitab al-Adzkar al-Muntakhabatu min Kalaami Sayyidi al-Abraarkarangan Imam Nawawi. Di kalangan pesantren, kitab ini lebih dikenal dengan sebutan kitab al-Adzkar, yang isinya membicarakan pasal-pasal dzikir, doa, wirid, dan sebagainya, baik yang berupa ringkasan, kutipan, maupun pensarian dari kitab-kitab klasik.
Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama beliau, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Beliau adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits.
Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini beliau belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian beliau menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.
Semasa hidupnya, beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian beliau adalah kain kasar, sementara serban beliau berwarna hitam dan berukuran kecil.
Download Link kitab al-Adzkar Bahasa Arab:
Download Link kitab al-Adzkar Bahasa Indonesia:
Bagian 1Link1Link 2
Bagian 2Link1Link 2
Bagian 3Link1Link 2
Bagian 4Link1Link 2
Bagian 5Link1Link 2

No comments

Post a Comment

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter