MEMBUANG KHABARNYA MUBTADA’Diperbolehkan membuang khabar jika ada perkara yang menunjukkannya, seperti (خَرَجْتُ فَإِذاً اَلاَسَدُ) yang artinya (فَإِذاً الأَسَدُ حَاضِرٌ).

Wajib membuang Khabar di empat tempat, yaitu:[1]

1) Khabar menunjukkan pada sifat yang mutlak, artinya menunjukkan pada wujud yang umum.

Yang demikian itu terjadi didua masalah, pertama, ketika yang menjadi khabar adalah ta’alluq dari dzaraf atau jer-majrur, seperti (اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ) dan (اَلْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ). Kedua, khabar jatuh setelah (لَولاَ) atau (لَوماَ), seperti (لَولاَ الدِّيْنُ لَهَلَكَ النَّاسً) dan (لَوماَ الْكِتاَبَةُ لَضَاعَ اَكْثَرُ الْعِلْمِ).

2) Khabar tersebut untuk mubtada’ yang sharih dalam sumpah, artinya khusus dalam sumpah, seperti (لَعُمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ).

3) Mubtada’nya berupa masdar atau isim tafdlil yang diidlafahkan kepada masdar, dan setelah keduanya adalah haal yang tidak pantas jika haal tersebut menjadi khabar, namun pantasnya adalah haal tersebut menempati tempatnya khabar dalam menunjukkan kepada khabar, seperti (تَأْدِيْبِي الْغُلاَمَ مُسِيْئاً) dan (اَفْضَلُ صَلاَتِكَ خَالِياً مِماَّ يَشْغَلُكَ).

Tidak ada bedanya baik isim tafdlil itu diidlafahkan kepada masdar yang sharih, seperti dalam contoh diatas, atau masdar yang mu’awwal, seperti (اَحْسَنُ ماَ تَعْمَلُ الْخَيْرَ مُسْتَتِراً). Begitu juga tidak ada bedanya antara haal itu mufrad atau berupa jumlah, seperti (اَقْرَبُ ماَ يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ).

4) Khabar jatuh setelah waw yang harus bermakna (مَعَ), seperti (كُلُّ امْرِيءٍ وَ ماَ فَعَلَ) dengan penakdiran (مَعَ فِعْلِهِ).

[1] Jami’ al-Durus al-‘Arabiyyah, juz II, hlm. 260

No comments:

Post a Comment