WANITA SHALIHAH


Wanita shalihah adalah kebanggaan umat Islam.
Ia ibarat rambu-rambu di perjalanan.
Tingkah lakunya mencerminkan ketaatan kepada Rabb-nya. 
Perbuatannya adalah buah dari ketakwaannya.
Sikapnya merupakan penerapan dari ajaran al-Qur’├ón. 
Sunnah Rasul-Nya pun dijadikan penuntun amal hariannya. 
Wanita shalihah adalah sebaik-baik pendamping bagi laki-laki shaleh.
Dia memperteguh suami dalam menjalankan ajaran-Nya. 
Dia selalu mendoakan kebaikan untuk suaminya. 
Dia ridha atas uang belanja yang diterimanya. 
Dia penawar kelelahan saat suami pulang kerja. 
Dia penghibur kala suami sedang berduka. 

Dia sahabat dalam ketaatan, penyemangat dalam beramal shaleh dan pengingat di kala alpa.

No comments:

Post a Comment